Eerste inlogmiddel Idensys Hoog nog dit jaar op de markt

09-09-2016

Digidentity lanceert nog dit jaar en daarmee als eerste in Nederland een inlogmiddel op het niveau Idensys Hoog. Daarmee komen we tegemoet aan nieuwe wensen van het kabinet om burgers veilig en betrouwbaar in te laten loggen bij zorgorganisaties. Nog dit jaar komt het inlogmiddel op de markt.

Digidentity heeft als eerste in december 2015 een middel voor Idensys Substantieel gelanceerd, vergelijkbaar met het huidige betrouwbaarheidsniveau 3. Nog voor het einde van dit jaar introduceren we een middel voor Idensys Hoog. Dit is het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Hiermee kunnen zorginstellingen direct voldoen aan alle (nieuwe) eisen rond elektronische gegevensuitwisseling.

Kamerbrief: nieuwe eisen van kabinet

Minister Stef Blok, tijdelijk waarnemend voor Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt dat iedere burger vanaf eind 2018 op een hoger betrouwbaarheidsniveau digitaal toegang moet kunnen krijgen tot zijn eigen medische gegevens. Hij schrijft dit in een Kamerbrief van 25 augustus. Voor dit zogeheten BSN-domein (burgerservicenummer) is in veel gevallen niveau Hoog vereist, zo kondigt Blok aan.

Van DigiD naar Idensys

Het kabinet wil binnen het BSN-domein de officiƫle online authenticatie moderner en veiliger maken. Het huidige DigiD wordt vervangen door Idensys, het nieuwe stelsel voor online identificatie. Dit vraagt om nieuwe inlogmiddelen die aan strenge veiligheidseisen moeten voldoen. Met middelen voor Idensys Substantieel en Hoog komt Digidentity nu al tegemoet aan die eisen.

Voordelen van nieuwe middelen

Het kabinet begint per 1 oktober met de uitrol van de nieuwe inlogmethodes. De Belastingdienst en de zorgsector gaan er als eerste mee aan de slag. De nieuwe middelen van Digidentity kunnen echter breder worden gebruikt. Ze zijn ook geschikt voor het eHerkenningsstelsel. Daarmee kunnen op termijn ook de UZI-pas, Defensiepas, Rijkspas, Notarispas, Advocatenpas en andere vergelijkbare initiatieven vervangen worden. Met de middelen van Digidentity kunnen partijen stevig op kosten besparen, beheer en toezicht over hun middelen reguleren en zich voorbereiden op eIDAS, het Europese overkoepelende stelsel. Bovendien kunnen gebruikers binnen Idensys kiezen bij welke partij ze een middel afnemen.

Meer informatie over Idensys