MIT-regeling bijna open: is jouw eHerkenningsmiddel nog geldig?

16-04-2018

Op 17 april gaat de MIT-regeling weer open. MIT staat voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren.

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regio's (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Het kabinet en de regio's stellen gezamenlijk geld beschikbaar voor de MIT-regeling voor haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot), kennisvouchers en TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. Om een aanvraag te doen, heb je een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau 1 (eH1). Hiermee log je veilig in bij alle aangesloten organisaties.

Heb je al een eHerkennigsmiddel? Controleer dan of dit nog geldig is. Het eHerkenningsmiddel moet bijvoorbeeld wel gekoppeld zijn aan een actief KvK-nummer. Heb je nog geen eHerkenningsmiddel? Regel dit dan zo snel mogelijk, zodat je op tijd je aanvraag voor MIT kunt doen. De aanvraag duurt ongeveer 10 minuten bij ons.

Lees meer over de MIT-regeling

Bron: RVO.nl