De Belastingdienst neemt deel aan proef Idensys

03-11-2015

Veilig en betrouwbaar inloggen op websites van overheid en bedrijven wordt steeds belangrijker. Idensys maakt dit mogelijk. Idensys wordt de standaard voor online identificatie. Overheid en bedrijfsleven ontwikkelen Idensys samen, zodat je straks met een inlogmiddel kan inloggen op websites van overheid en bedrijven. Vanaf eind dit jaar tot oktober 2016 vinden er pilots plaats om te kijken of Idensys in de praktijk werkt. De Belastingdienst doet hier samen met Digidentity aan mee.

Tijdens de pilotfase loggen maximaal 30.000 burgers en consumenten in bij twintig overheden en bedrijven met private inlogmiddelen. De inlogmiddelen worden uitgegeven door bedrijven die erkend leverancier van Idensys zijn. De pilots geven inzicht in hoe Idensys in de praktijk werkt en ervaren wordt. Dit wordt medio 2016 geƫvalueerd. Daarna wordt bekend of en hoe Idensys door meer organisaties gebruikt kan worden.

Met Idensys kunnen mensen digitaal met meer zekerheid bewijzen wie ze zijn. Dit is noodzakelijk, want het gebruik van inlogmiddelen met een hogere betrouwbaarheid maakt cybercrime en ID-fraude moeilijker. Ook wordt het mogelijk om diensten digitaal af te nemen waarvoor nu nog een fysieke check van de identiteit nodig is, zoals leeftijd. Mensen kiezen straks zelf met welk inlogmiddel zij willen inloggen.

Idensys valt onder het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten wat ook geldt voor eHerkenning. Hierin staan alle afspraken over veiligheidseisen, betrouwbaarheid en bescherming van privacy beschreven.

Meer informatie over Idensys