Eerste inlogmiddel Idensys Hoog in gebruik

20-12-2016

Digidentity heeft in samenwerking met PAZIO, als eerste in Nederland een inlogmiddel op het niveau Idensys Hoog in gebruik genomen. Daarmee komen we tegemoet aan nieuwe wensen van het kabinet om burgers veiliger en betrouwbaarder in te laten loggen bij zorgorganisaties. Sinds 16 november stelt Digidentity het nieuwe middel beschikbaar.

PAZIO biedt een eHealth platform voor zorg en welzijn dat online-diensten en portalen bundelt voor de zorgconsument. Zo krijgen zij via één veilige inlog toegang tot al hun online zorg- en welzijnsdiensten. PAZIO is koploper op het gebied van authenticatie binnen de zorg en welzijn en is dan ook positief gestemd over de ontwikkelingen rondom Idensys. PAZIO heeft Digidentity op het niveau hoog als eerste partij in productie genomen en loopt hiermee voorop bij de ontwikkelingen en tegelijkertijd bij de implementatie in de dagelijkse praktijk.

Digidentity heeft als eerste leverancier in december 2015 een middel voor Idensys Substantieel gelanceerd. In november 2016 hadden we de primeur met het middel voor Idensys Hoog, het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Hiermee kunnen bijvoorbeeld zorginstellingen direct voldoen aan alle (nieuwe) eisen rond elektronische gegevensuitwisseling.

Nieuwe eisen van kabinet

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt dat iedere burger vanaf eind 2018 op een hoger betrouwbaarheidsniveau digitaal toegang moet kunnen krijgen tot zijn eigen medische gegevens. Hij schrijft dit in een Kamerbrief. Voor dit zogeheten BSN-domein (burgerservicenummer) is in veel gevallen niveau Hoog vereist, zo kondigt hij aan.

Van DigiD naar Idensys

Het kabinet wil binnen het BSN-domein de officiële online authenticatie moderner en veiliger maken. De huidige oplossingen worden vervangen door Idensys, het nieuwe stelsel voor online identificatie. Dit vraagt om nieuwe inlogmiddelen die aan strenge veiligheidseisen moeten voldoen terwijl ze wel gemakkelijk zijn in het gebruik. Met middelen voor Idensys Substantieel en Hoog komt Digidentity nu al tegemoet aan al die eisen.

Implementatie van start

Het kabinet is al begonnen met de uitrol van de nieuwe inlogmethodes. De Belastingdienst en de zorgsector zijn er al mee aan de slag. De nieuwe middelen van Digidentity kunnen echter breder worden gebruikt. Ze zijn ook geschikt voor het eHerkenningsstelsel, waarmee het middel ook zakelijk kan worden gebruikt. Daarnaast kunnen op termijn ook de UZI-pas, Defensiepas, Rijkspas, Notarispas, Advocatenpas en andere vergelijkbare initiatieven vervangen worden. Met de middelen van Digidentity kunnen partijen kosten besparen, beheer en toezicht over hun middelen reguleren en zich voorbereiden op eIDAS, het Europese overkoepelende stelsel. Bovendien kunnen gebruikers binnen Idensys kiezen bij welke partij ze een middel afnemen.

Over Digidentity


Het Nederlandse Digidentity neemt een koppositie in op het gebied van digitale identificatie. Zo hebben we DigiD voor de Nederlandse overheid ontwikkeld en zijn we actief in de Nederlandse authenticatiestelsels eHerkenning en Idensys. In het Verenigd Koninkrijk zijn we marktleider in het leveren van burgeridentiteiten in het GOV.UK Verify-stelsel.