Minister Plasterk bezoekt Digidentity

23-11-2015

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht 19 november 2015 een bezoek aan Digidentity. De minister ging in gesprek met medewerkers over de inlogmiddelen die Digidentity ontwikkelt voor de Idensys-pilots, eHerkenning en de Engelse overheid.

Zo zag hij hoe een klant een selfie kan maken (om een inlogmiddel te kunnen krijgen), die vervolgens door Digidentity op echtheid wordt gecontroleerd aan de hand van het paspoort. Bij Digidentity waren ook de organisaties Bureau Krediet Registratie (BKR) en KPN aanwezig om te laten zien hoe zij vorm geven aan hun pilot met Idensys. De Idensys-pilots starten eind dit jaar en testen de werking van Idensys.

Met Idensys kunnen mensen digitaal met meer zekerheid bewijzen wie ze zijn. Dit is noodzakelijk, want het gebruik van inlogmiddelen met een hogere betrouwbaarheid maakt cybercrime en ID-fraude moeilijker. Ook wordt het mogelijk om diensten digitaal af te nemen waarvoor nu nog een fysieke check van de identiteit nodig is, zoals leeftijd. Mensen kiezen straks zelf met welk inlogmiddel zij willen inloggen.

Idensys valt onder het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten wat ook geldt voor eHerkenning. Hierin staan alle afspraken over veiligheidseisen, betrouwbaarheid en bescherming van privacy beschreven.

Meer informatie over Idensys