Pilot met Idensys stopt per 31 december 2018

26-11-2018

In 2016 startte de overheid een pilot met het inlogmiddel Idensys. Doel van de pilot was om te testen of deze middelen van private aanbieders veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Aan de pilot hebben enkele zorgpartijen, gemeenten en de Belastingdienst deelgenomen. 31 December 2018 stopt de pilot met Idensys. Het kan zijn dat bepaalde partijen al voor deze datum stoppen. De Belastingdienst stopte om praktische redenen al per 24 november.

Ervaring

Idensys is de afgelopen jaren goed gebruikt en dit leverde de overheid (en de marktpartijen) veel kennis en ervaring op. Deelnemers aan de pilot en gebruikers van Idensys worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Belastingdienst bedankt voor hun deelname. Mede hierdoor kunnen zij een stap voorwaarts zetten in de ontwikkeling van een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening.

Na de pilot

Na 31 december 2018 kunnen gebruikers bij de Belastingdienst en andere pilot-deelnemers weer inloggen met hun DigiD. Bij uitzondering kunnen patiënten die gebruik maken van de Isala-portalen, ook na het beëindigen van de pilot, gebruik blijven maken van Idensys als inlogmiddel. Voor deze gebruikers wordt later een permanente oplossing gerealiseerd.

In de loop van 2019 zal de Tweede Kamer zich uitspreken over de wet Digitale Overheid. De verwachting is dat deze wet in 2019 in werking treedt. Onderdeel van de nieuwe wet is de toelating van één of meerdere private inlogmiddelen tot de digitale dienstverlening van de overheid en organisaties met een publieke taak.