Verkiezingsuitslag Raad van Bestuur Open Identity Exchange UK

Invalid date

De verkiezing van de Raad van Bestuur van OIX UK is tot een einde gekomen en de resultaten zijn bekend. Proficiat aan Emma Lindley, oprichter en directeur van Innovate Identity. Na de meeste stemmen te hebben gekregen, zal zij voortaan de algemene leden van de Raad van Bestuur en Directiecomité van OIX UK vertegenwoordigen. Op de tweede plaats is geëindigd Marcel Wendt, die zal optreden als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Sue Dawes had het volgende te zeggen over de verkiezingsuitslag:

"Ik heb het geluk om te mogen werken met een keur aan pragmatische, optimistische en attente individuen. Het nieuwe bestuur van OIX UK bestaat uit enkele van de beste ontwikkelaars, marketeers en beleidsmakers van de Identity. Hun werk kan echt een verschil maken voor Britse burgers, klanten en lidorganisaties.

Dank aan allen die hebben gestemd voor de verkiezing van zowel de vertegenwoordiger van de algemene leden van de Raad van Bestuur van Open Identity Exchange UK als de plaatsvervanger. Alle algemene leden kwamen in aanmerking en velen van hen maakten van de gelegenheid gebruik om te nomineren en kandidaten te steunen en te stemmen.

Het doet mij deugd om Emma Lindley aan te kondigen als vertegenwoordiger van de algemene leden van de Raad van Bestuur en het Executive Committee van OIX UK. Zij zal vorm geven aan de plannen, prioriteiten en de activiteiten van de Open Identity Exchange UK. Emma neemt een zwaarbevochten ervaring, 'thought leadership' en technisch inzicht met zich mee. Emma's focus op het vertegenwoordigen van de visie van algemene leden van OIX UK is een belangrijke verbintenis.

Marcel Wendt ontving het op een na hoogste aantal stemmen en zal fungeren als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de algemene leden. Marcels ervaring met, en inzicht in, de standaarden van Europese en UK grensoverschrijdende interoperabiliteit, zijn des te meer van belang en van toepassing gezien de recente gebeurtenissen. Beide benoemingen zijn voor een jaar en vereisen een aanzienlijke investering van tijd en energie.

Eén van de aandachtsgebieden van OIX UK is het samenwerken aan de "regels van de weg" voor de manier waarop identiteitsgegevens en diensten, ontwikkeld voor GOV.UK Verify, opnieuw kunnen worden gebruikt in andere sectoren. Hier is een nauwgezette consensus building voor nodig die verder moet reiken dan het bestuur. Daarom wil ik David Dalton-Brown en Ian Imeson bedanken voor het aanbrengen van zichzelf als kandidaat en voor de steun die ze hebben ontvangen. Hun leiderschap zal de richting van OIX UK vorm blijven geven en zal ten goede komen aan alle betrokkenen.

Bedankt aan alle kandidaten voor hun diensten ten aanzien van Open Identity Exchange UK."

OIX UK Blog (Engels)